www.asbs.no Om
Referanser
Priser
Kontakt
Bent Syrrist - den yngre snekker

 

 Taksering/Tilstandsrapporter/Boligsalgsrapporter
 Bygg- og eiendomstvister
 Forhåndstaksering
 Tomtetaksering

 Bent har god kompetanse, og lang erfaring innen bygg og eiendom.
 Østlandet er nærområde, og resten av landet dekkes ved behov.

 Taksering /verdivurdering av næringseiendommer
 Vurdering av utbyggingsprosjekter
 Skjønn
 Kvalitetssikring/oppfølging
 Befaring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer/næring
 Byggelånsoppfølging

  Sertifikat fra Norges Takseringsforbund (NTF).
 - Boligtaksering
 - Taksering av næringseiendom
 - Skadetaksering og skjønn

Mesterbrevnemda Startbank
Bent liker å bygge og bevare. Norges Takseringsforbund
BENT SYRRIST - TAKSTMANN, BYGGTEKNISK RÅDGIVER, BYGGMESTER OG ENTREPRENØR