www.asbs.no Om
Referanser
Priser
Kontakt
 

 

Veiledende priser/honorar pr. 1.1.2013

Boligtakster:
Leiligheter til 100 m² (BTA)
Leiligheter over 100 m² (BTA)
Rekkehus, tomannsboliger til 130 m²
Rekkehus, tomannsboliger over 130 m²
Eneboliger til 200 m²
Eneboliger fra 200 m² til 350 m²
Eneboliger over 350 m²
Boligtomter

eks. mva
fra kr 3.000,-
fra kr 3.200,-
fra kr 3.800,-
fra kr 4.200,-
fra kr 4.500,-
fra kr 5.500,-
fra kr. 6.500,-
fra kr 4.000,-

inkl. mva
fra kr 3.750,-
fra kr 4.000,-
fra kr 4.750,-
fra kr 5.250,-
fra kr 5.625,-
fra kr 6.875,-
fra kr 8.125,-
fra kr 5.000,-

Boligsalgsrapporter:
Leiligheter til 100 m² (BTA)
Leiligheter over 100 m² (BTA)
Rekkehus, tomannsboliger til 130 m²
Rekkehus, tomannsboliger over 130 m²
Eneboliger til 200 m²
Eneboliger fra 200 m² til 350 m²
Eneboliger over 350 m²
Leievurderinger bolig
Taksering av råloft
Hyttetakster

eks. mva
fra kr 6.200,-
fra kr 7.500,-
fra kr 8.500,-
fra kr 9.500,-
fra kr 10.000,-
fra kr 15.000,-
etter avtale
fra kr 3.000,-
fra kr 4.000,-
fra kr. 3.500,-

inkl. mva
fra kr 7.750,-
fra kr 9.375,-
fra kr 10.625,-
fra kr 11.875,-
fra kr 12.500,-
fra kr 18.750,-
-
fra kr 3.750,-
fra kr 5.000,-
fra kr 4.375,-

I tillegg kommer honorar for kjøretid og km godtgjørelse (statens satser).

Skadetakster:
Reklamasjoner:

etter medgått tid
etter medgått tid

Næringstakster:
Tilstandsanalyser
Overtakelsesbefaringer
Seksjoneringer
Mindre kontor- og butikker o.l.
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder
Store næringsbygg
Næringstomter
Spesielle takster og porteføljevurdering/takster

eks. mva.
etter medgått tid
etter medgått tid
etter medgått tid
kr 5.000,- til kr. 8.000,-
kr 8.000,- til kr. 20.000,-
kr 15.000,- til kr. 50.000,-
kr 6.000,- til kr. 20.000,-
Fast pris etter avtale

Leievurderinger:
Mindre kontorlokaler, butikker og lignende
Større kontorlokaler og mindre næringsbygg/bygårder
Store næringsbygg

eks. mva.
kr 4.000,- til kr. 6.000,-
kr 6.000,- til kr. 15.000,-
kr 12.000,- til kr. 20.000,-

Plantegninger/oppmåling:
Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,2D
Planskisse med oppgitt P-ROM,BRA,BTA,3D
Oppmåling og tegninger for næringseiendommer

eks. mva.
fra kr 800,- pr. plan
fra kr 1.000,- pr. plan
Fast pris etter avtale

Konsulenthonorar/timepriser, dvs.
oppdrag utført etter medgått tid/regningsoppdrag:


kr. 1.100,-  pr. time.

Kjøre- reisetid etter medgått tid:
Minstepris for frammøte:
Bruk av bil:

kr. 1.100,- pr. time.
kr. 1.300,-
fra kr. 100,-

Annet: Alle andre oppdrag honoreres etter faste forhåndsavtalte priser, eller timebaserte etter medgått tid.
Tillegg etter avtale for befaringer på kveldstid.

BENT SYRRIST - TAKSTMANN, BYGGTEKNISK RÅDGIVER, BYGGMESTER OG ENTREPRENØR