www.asbs.no Om
Referanser
Priser
Kontakt
Bent Syrrists referanser

 

 Referanser
 Av gjennomførte oppdrag kan nevnes:
 Takster, prosjektering, byggteknisk rådgivning, bistand ved reklamasjoner og
 eiendomstvister, meddommer ved bygg- og eiendomstvister.

 Bent var tilknyttet kontorfellesskapet Taksthuset i perioden 2009 - 2013.
 Og Bent har, grunnet sin fagkompetanse, de siste 30 år jevnlig vært benyttet
 som meddommer i Tingretten og Lagmannsretten.

 Nyttige linker
 Norges Takseringsforbund: www.ntf.no
 Direktoratet forbyggkvalitet: www.be.no
 Bygg og bevar: www.byggogbevar.no

 Finansklagenemnda/Forsikringsklagenemnda: www.finkn.no
 Husbanken: www.husbanken.no
 Huseiernes Landsforbund: www.huseierne.no
 Husleietvistutvalget: www.htu.no
 Leieboerforeningen: www.lbf.no
 Norsk Standard: www.standard.no
 Sintef byggforsk: www.sintef.no
 Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no

 

BENT SYRRIST - TAKSTMANN, BYGGTEKNISK RÅDGIVER, BYGGMESTER OG ENTREPRENØR